เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลาง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 11 รายการ โดยสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม

     ตารางแสดงวงเงินแสดงราคากลาง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 11 รายการ โดยสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางรวมทั้งสิ้น 14,900 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย