เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยเป็นรถบรรทุก ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 82-1330 อบ. ของสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยเป็นรถบรรทุก ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 82-1330 อบ. ของสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 144,500 บาท